Om PARTAB

Partab är ett företag som jobbat inom pertrokemi i över 20 år. Vi har breda kunskaper inom Instrumentering och utför jobb från konstrukton och ritning till montage och underhåll.