PARTAB Transport Partab Markarbeten PARTAB Process
PARTAB Transport: Grus-, kontainer- och maskintransporter.
PARTAB Markarbeten samarbetar med Västtomta maskin AB.
PARTAB Process: Vi har goda kunskaper inom Kalibrering av alla sorter av tryck,temp & flödesmätare etc

PARTAB Transport

Vi samarbetar med Västra Värmlands Lastbilscentral. Grus-, kontainer- och maskintransporter med max last på 16 ton.

PARTAB Markarbeten

Partab samarbetar med Västtomtamaskin AB.

PARTAB Process

Vi har goda kunskaper inom Kalibrering av alla sorter av tryck,temp & flödesmätare etc.