PARTAB Process

Vi har goda kunskaper inom kalibrering av alla sorter av tryck, temp & flödesmätare med mera. Jobbar med petrokemi, papperbruk och kärnkraftverk.


Nynäs intranet.